Fundacja AmpActive

To inicjatywa, której nadrzędną misją jest budowanie społeczności. To coś więcej niż przynależność do grupy. To podejmowanie wspólnych działań, które sprawiają, że ta przynależność ma sens i służy tworzeniu dobra.

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój naszej Fundacji, dbając o zachowanie najwyższych standardów i śledzenie najnowszych światowych trendów w zakresie wsparcia osób po amputacjach.
To co wyróżnia AMP ACTIVE, to autentyczność działań w zgodzie z założeniami osób ją tworzących.

Nasza Fundacja umożliwia rozwój osób, które są po amputacjach, wspiera aktywność sportową i wyrównywanie szans w społeczeństwie, a przede wszystkim spełnia i pomaga realizować marzenia, mając na uwadze indywidualne cele naszych beneficjentów.