O Fundacji

NOWY POCZĄTEK

Gdy pojawia się moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że jedynym czego potrzebujesz, to pokonać własne ograniczenia, zaakceptować swoje niedoskonałości i w pełni cieszyć się tym co masz.

Nie od razu wiesz jak tego dokonać. Czasami pojawia się pustka. Jednak gdy w niej odnajdujesz gotowość do działania, rozumienia tego, co Cię ogranicza i odrzucania tego co nie służy, to jest czas, w którym zaczynasz żyć swoim niepowtarzalnym życiem.

Amputacja to nie jest koniec, a nowy początek. Pojawiają się pytania, wątpliwości, niepokoje, a także mnóstwo decyzji do podjęcia.

Informacje, które uzyskujesz w obliczu straty kończyny, czy wady wrodzonej, a przede wszystkim Twoja postawa, będą miały wpływ na poziom Twojej funkcjonalności.

Fundacja powstała w odpowiedzi na potrzebę rozwoju i zmiany.
To inicjatywa, której nadrzędną misją jest budowanie społeczności. To coś więcej niż przynależność do grupy. To podejmowanie wspólnych działań, które sprawiają, że ta przynależność ma sens i służy tworzeniu dobra.

Nasza Fundacja umożliwia rozwój osób, które są po amputacjach, wspiera aktywność sportową i wyrównywanie szans w społeczeństwie, a przede wszystkim spełnia i pomaga realizować marzenia, mając na uwadze indywidualne cele naszych beneficjentów.

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój naszej Fundacji, dbając o zachowanie najwyższych standardów i śledzenie najnowszych światowych trendów w zakresie wsparcia osób po amputacjach.

To co wyróżnia AMP ACTIVE, to autentyczność działań w zgodzie z założeniami osób ją tworzących.

Dowiedz się, jak możesz zaangażować się w naszą społeczność poprzez uczestnictwo w aktywnościach i wydarzeniach prowadzonych przez naszą Fundację.