Misja i cele

Partnerstwo i Współpraca

Partnerstwo w wyborze usług i produktów, które zwiększają możliwości fizyczne i personalne osób po amputacjach.
Fundacja Amp Active odkrywa możliwości powrotu do osobistej niezależności i funkcjonalności w obliczu fizycznego wyzwania jakim jest amputacja, budując sieć osób i instytucji wspierających naszych beneficjentów.

Jakość

Jesteśmy w pełni przekonani o słuszności polityki jaką prowadzimy od początku naszych działań. Będąc młodą instytucją pozarządową nie pozwalamy, aby nasze projekty rosły szybciej niż nasze standardy. Dzięki temu projekty Fundacji realizowane są na najwyższym poziomie.

Wpływ

Poszerzanie wpływu działań Fundacji Amp Active na poprawę jakości życia osób z utratą kończyn.

Zaangażowanie

W realizację naszych projektów włączamy instytucje i podmioty związane z funkcjonowaniem służb publicznych, a także liderów na rynku komercyjnego biznesu. Każdy z zaangażowanych w nasze działania podmiotów odpowiedzialnych społecznie realizuje cele zbieżne z działaniami Fundacji Amp Active. Mając na względzie zaangażowanie instytucji i firm odpowiedzialnych społecznie kierujemy się zasadą transparentności w tworzeniu lokalnej społeczności.

Finansowanie

Dążymy do stabilności organizacyjnej poprzez zwiększenie różnorodności oraz ciągłości finansowania.

Gdy na twojej drodze pojawi się wiele przeszkód, nie pozwól byś ty sam był jedną z nich

AMP ACTIVE powstało w odpowiedzi na indywidualne potrzeby osób po amputacjach. Kluczowym aspektem naszych działań jest całościowe spojrzenie na funkcjonalność osób po amputacjach. Każdy z nas jest zwycięzcą. Możesz realizować swoje plany, spełniać marzenia. Naszą misją jest towarzyszenie Tobie w odkrywaniu i poznawaniu samego siebie, wsparcie w zapewnieniu narzędzi dzięki którym uwierzysz, że będąc po amputacji nie musisz żegnać się ze swoimi pasjami. Co więcej – masz szansę odkrywać nowe.

Wspieramy rozwój aktywizacji społecznej, mając szczególną uważność na osobistą motywację. Wspieramy osoby stojące przed wyborem, pragnące odnaleźć swoją pasję i dajemy im możliwość sprawdzenia się w działaniach, które dotąd były w ich wyobrażeniach ograniczeniem.

W naszych działaniach stawiamy kroki poza granicę naszego komfortu. To tam zaczyna się rozwój!